Grondstoffen

Malt whisky bestaat uit water, gemoute gerst en gist. Achter dit simple recept schuilt een zeer complexe drank met vele kleuren, aroma’s en smaken.

Een zuivere, heldere waterbron is de basis van een goede single malt whisky en omdat water over de Schotse heuvels of door truflanden naar de distilleerderij stroomt, neemt het altijd iets van zijn geboorteplaats mee.

Daarnaast heeft whisky de hitte van een (turf)vuur nodig, het volmaakte vakmanschap van de medewerkers in de distilleerderij, de magie van de koperen distilleerketels, de rijping in eikenhouten fusten en een goede ventilatie.

Elke whiskyproducent kan u precies vertellen waarom zijn malt anders smaakt dan die van zijn buurman.

Algemene voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de benaming whisky moet de drank geproduceerd zijn van water en granen, gedistilleerd zijn op een alcoholisch volume van minder dan 94,8% en gerijpt zijn in eiken vaten met een maximale inhoud van 185 Amerikaanse gallons gedurende een periode van minimaal drie jaar vanaf de datum van distillatie in een entrepot.

Wettelijk gezien mag whisky zonder enige uitzondering wereldwijd geproduceerd worden en is dan ook overal terug te vinden.

Wat de rijping in eikenvaten betreft, zijn er een aantal staten in de USA die geen bepaalde tijd vooropstellen. De Schotse en de Canadese wetgeving daarentegen eist minimuum drie, de Ierse vijf jaar rijping.

Qua benaming wordt op het etiket “whisky” in Schotland gemaakt en “whiskey” in Ierland en Amerika. Maar tot ieders verwarring staat er “whisky” op het etiket van de meeste whisky’s die in Japan en Canada op de markt worden gebracht. Opgelet, alleen whisky die in een distilleerderij in Schotland is geproduceerd en in Schotland gerijpt, mag zich “Scotch whisky” noemen.

Van water ...


Het kiemen De oven Het turfgehalte Het malen Mash Tun Het beslaan De draf De gistkuipen De fermentatie

... tot whisky !


Still house Spirit stills Distillatie Spirit safe De vaten De opslagplaats De rijping De botteling Verkoop per jaar

Referentiedocumenten

  1. Malt whisky - Charles MacLean- Uitgeverij Bosch & Keuning - ISBN 90 246 042 73
  2. "Whisky" - Bob Minnekeer - Stefaan Van Laere - Lannoo/Schuyt & co - ISBN 90 209 3452 X
  3. "Laphroaig no half measures - Graham Nown - Uitgeverij Good Books Publications Limited - ISBN 0 946555 42 7