Terug naar Onze Activiteiten


Omschrijving

Bij aanvang van ieder nieuw werkjaar nodigt het bestuur de leden van de club uit om een toost te brengen op het nieuwe jaar. We maken van de gelegenheid gebruik om onze leden in te lichten over volgende onderwerpen:

  1. kalender voor het nieuwe jaar
  2. terugblik op het vorige werkjaar
  3. overzicht van onze werkingsmiddelen