Whisky in de wereld


De whisky markt

Geen enkele sterke drank wordt in zoveel landen gedronken als whisky. Pure malt, graanwhisky, whiskylikeuren, blends en allerlei plaatselijke varianten, al dan niet legaal, vinden jaar in jaar uit hun weg naar steeds meer verbruikers. Gekoeld als dorstlesser, als aperitief of als digestief of als stevige doordrinker.

Die enorme belangstelling voor het product belet niet dat de producenten steeds op zoek zijn naar nieuwe markten. Het aandeel van de Schotse malt is uiteraard heel wat groot per jaar. Dit aantal betreft enkel de flessen die apart als malt verkocht worden. Schotse malt is bovendien in mindere of meerdere mate als prominent bestanddeel aanwezig in de Schotse blends en de Japanse whisky's en heeft op die manier al dan niet rechtstreeks een invloed op de smaak van de meerderheid van de wereldproductie.

Op zich niet verwonderlijk, want de meeste sterke dranken zijn gekoppeld aan een bepaalde sfeer of regio. Rum wordt bijna uitsluitend als bestanddeel in cocktails gebruikt, de Chinese rijstbrandewijn arak wordt voornamelijk in China zelf gedronken en cognac is doorgaans een digestief.

In België en Nederland ligt de gemiddelde jaarconsumptie op bijna 1 liter per hoofd. Whisky is wereldwijd veruit de meest verspreide sterke drank.


De benaming "Whisky"

Om in aanmerking te komen voor de benaming whisky moet de drank geproduceerd zijn van water en granen, gedistilleerd zijn op een alcoholisch volume van minder dan 94,8% en gerijpt zijn in eiken vaten met een maximale inhoud van 185 Amerikaanse gallons gedurende een periode van minimaal drie jaar vanaf de datum van distillatie in een entrepot.

Samengevat zijn er slechts drie algemene voorwaarden waaraan een drank moet voldoen om whisky genoemd te mogen worden:

  1. Het basisproduct moet hoofdzakelijk graan zijn
  2. Het moet gaan om een distillaat
  3. De rijping moet in eikenhouten vaten gebeuren

Wettelijk gezien mag whisky zonder enige uitzondering wereldwijd geproduceerd worden en is dan ook overal terug te vinden. Wat de rijping in eikenvaten betreft, zijn er een aantal staten in de USA die geen bepaalde tijd vooropstellen. De Schotse en de Canadese wetgeving daarentegen eist minimum drie, de Ierse vijf jaar rijping.

Qua benaming wordt op het etiket "whisky" in Schotland gemaakt en "whiskey" in Ierland en Amerika. Maar tot ieders verwarring staat er "whisky" op het etiket van de meeste whisky's die in Japan en Canada op de markt worden gebracht. Opgelet, alleen whisky die in een distilleerderij in Schotland is geproduceerd en in Schotland gerijpt, mag zich "Scotch whisky" noemen.Geschiedenis De kunst van het distilleren Distilleren in de middeleeuwen Schotland's erfgoed Whisky in de wereldReferentiedocumenten

  1. Malt whisky - Charles MacLean- Uitgeverij Bosch & Keuning - ISBN 90 246 042 73
  2. "Whisky" - Bob Minnekeer - Stefaan Van Laere - Lannoo/Schuyt & co - ISBN 90 209 3452 X
  3. "Whisky" - Helen Arthur – Librero - ISBN 97 818 092 3629
  4. "Jenever, een Belgische belevenis" - Ronald Ferket en Hugo Elsemans - Uitgeverij Project Antwerpen - ISBN 90 5078 002 4
  5. "Jenever in lage landen" - Eric Van Schoonenberghe - Stichting Kunstboek - ISBN 97 890 743 7430
  6. "Spectrum Drankatlas, de wereld van het gedistilleerd" - Tony Lord - Uitgeverij Het Spectrum - ISBN 90 274 8947 5